Dien een verzoek tot financiering in

Waar kan het Vriendenfonds uw afdeling mee helpen?

Financiering aanvragen

Elke medewerker van het Albert Schweitzer ziekenhuis kan een aanvraag voor financiering voor een project indienen. Het bestuur van het Vriendenfonds toetst vervolgens of het project aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij het bestuur. Indien een project wordt goedgekeurd zal financiering uit het fonds plaatsvinden. Uiteraard wordt er verantwoording door de aanvrager afgelegd over de uitgaven en resultaten. Over de projecten, resultaten en voortgang leest u op deze site en in onze donateurs nieuwsbrief. Een aanvraag kan worden ingediend door contact op te nemen met het bestuur via onderstaand aanvraagformulier. 

Aanvraag bijdrage indienen

Voor vragen kunt u mailen naar vrienden@aszvrienden.nl

Sluiten