De Maatschappij te gast bij het Vriendenfonds

Midden september mochten we de leden van Departement Drechtsteden van ‘De Maatschappij’ ontvangen. De ongeveer 50 gasten kregen uitleg over de noodzaak van financiële ondersteuning tbv patiëntenwelzijn en topklinisch onderzoek en vervolgens werden ze meegenomen langs de unieke apotheekrobot en de skillslabs waar medewerkers van het ASz hun trainingen en bijscholing ontvangen. Ter afsluiting vond een lunchbuffet plaats en kon er naar hartelust worden genetwerkt. Doelstelling van deze lunchbijeenkomst was om bedrijven en ondernemers te interesseren in een lidmaatschap van Albert’s Club (bedrijfsvrienden).

Het departement Drechtsteden is opgericht in 1778. Het maakt deel uit van De Maatschappij (of statutair: de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel). Het is een van de oudste ondernemende netwerken: een onafhankelijk netwerk van hoog gekwalificeerde mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en openbaar bestuur. Sinds 1777 zijn de leden actief om met elkaar een zinvolle bijdrage te leveren aan het economisch welzijn van Nederland. Dat doen zij door middel van bijeenkomsten in het hele land, georganiseerd door leden in de bijna 30 departementen en een aantal landelijke congressen. De leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen.

De Maatschappij onderscheidt zich van alle andere netwerken door het samen brengen van de verschillende achtergronden op een manier die leidt tot een versterking van kennis over de ander en dat wat zijn achterban betekent voor een optimaal functionerende samenleving. Door de dialoog te stimuleren over maatschappelijk relevante thema’s biedt De Maatschappij de mogelijkheid onderling begrip en respect voor elkaar te ontwikkelen en doen groeien die leidt tot sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van haar leden.

Wij vonden het een eer De Maatschappij te mogen ontvangen en rondleiden. Wilt u met uw serviceclub ook een bezoek brengen aan het ziekenhuis en bijdragen aan het Vriendenfonds neemt u dan contact met ons op voor een afspraak.

 

Uitleg door de opleiders in het Skillslab

Toespraak door Raad van bestuurslid mevr. A.H. Sanderse

 

Sluiten