Patiëntenwelzijn vinden wij belangrijk, u toch ook?

Samen sterk, samen gezond

Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis

In het ziekenhuis verblijft niemand voor zijn of haar plezier. Gelukkig hebben we in de Drechtstedenregio een zeer goed ‘topklinisch’ ziekenhuis: het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het ziekenhuis wil een prettige en comfortabele omgeving bieden. Wij zetten ons met hart en ziel in om dat te realiseren. Dankzij onze donateurs en bedrijfsvrienden worden de extra’s mogelijk gemaakt die het ziekenhuis niet zelf kan betalen uit de reguliere budgetten. Met extra’s bedoelen wij: voorzieningen die het verblijf voor de patiënt en naasten aangenamer maken.

Hoe werkt het?
Elke medewerker van het ziekenhuis kan een aanvraag doen bij het Vriendenfonds voor financiële ondersteuning van een onderzoeks- of patiëntenwelzijnsproject. Heeft u als patiënt of als bezoeker van het ziekenhuis een suggestie voor een Vriendenfondsproject? Dan horen we dat ook graag van u. Het Vriendenfonds initieert waar nodig ook eigen patiëntenwelzijnsprojecten.

Wetenschappelijk onderzoek
Daarnaast ondersteunen wij topklinisch wetenschappelijk onderzoek. De rol van het Albert Schweitzer ziekenhuis bij het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden en geneesmiddelen is zeer belangrijk. Daar is geld voor nodig, veel geld…

Activiteiten
Particuliere donateurs, bedrijfsvrienden en serviceclubs dragen daar aan bij. Tevens organiseren we activiteiten die geld opleveren. Zo is er bijvoorbeeld een schilderworkshop georganiseerd door het Vriendenfonds waarbij kinderen van de kinderafdeling hun knuffels hebben geschilderd. Van de schilderijen zijn mooie kaarten gemaakt die verkocht worden, de opbrengst ervan komt ten goede aan het Vriendenfonds. Maar ook zijn we betrokken bij de DrechtstadLoop en zijn we bezig een concert te organiseren. Op die manier proberen we financiën binnen te krijgen waarmee aanvragen vanuit het ziekenhuis gehonoreerd kunnen worden.

Uw bijdrage is daarbij onmisbaar. Elke euro is welkom en wordt verantwoord besteed.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Samenstelling

Bestuur
Het Vriendenfonds heeft een compact maar daadkrachtig en onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat uit leden van diverse achtergronden. Door de krachten te bundelen kunnen we de schouders eronder zetten en zo de broodnodige financiering binnenhalen om projecten te verwezenlijken. De bestuursleden zijn, v.l.n.r. op de foto: Job van Niftrik (secretaris), Max Remerie (bestuurslid), Wim Bartelts (penningmeester), Myra Kleiweg de Zwaan (bestuurslid) en Marc ter Haar (voorzitter).

Vanuit de Raad van Bestuur…

Dankbaar voor uw ‘Vriendschap’! 

Als ziekenhuis staan we midden in de samenleving en in het ‘echte leven’. Onder ons dak spelen zich immers lief en leed af, ziekte en herstel, geboorte en overlijden.

In het echte leven kan niemand zonder vrienden. Mensen die iets voor een ander betekenen omdat ze dat willen, niet omdat het moet. Het is fantastisch dat ook het Albert Schweitzer ziekenhuis honderden ‘Vrienden’ heeft, met een grote V.

Het zijn (oud-)patiënten, bedrijven, stichtingen, betrokken inwoners en anderen die zich via ons Vriendenfonds hard maken voor patiëntwelzijn en onderzoek. Omdat ze dat willen, niet omdat het moet. En omdat ze weten dat wij zelf niet altijd alles kunnen bekostigen wat we voor onze patiënten zouden wensen.

Wij zijn daar dankbaar voor, de vriendschap is voor ons wederzijds. We zetten onze deur graag open voor nog meer Vrienden, klein en groot. Samen met u maken wij ons ziekenhuis graag tot een ‘Vriendelijker’ plek!

Peter van der Meer en Anneke Sanderse,
Raad van Bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis

 

(links) Anneke Sanderse, lid Raad van Bestuur en (rechts) Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur.

 

 

 

 

Sluiten